Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zodpovězení dotazu z kontaktního formuláře

 1. Udělujete tímto souhlas Danielovi Ratajovi, se sídlem Malčice 14, 38232 Mirkovice, IČO 70673837, registrován u živ. úřadu Č.Krumlov (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

jméno
e-mailovou adresu
číslo telefonu


 1. Jméno, emailová adresa a číslo telefonu budou zpracovány za účelem:
  zodpovězení dotazu z kontaktního formuláře a případné rezervaci oddělků.
 2. Souhlas k tomuto účelu udělujete na zpracování po dobu 24 měsíců.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.
 4. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
 5. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek smazání vašich osobních údajů z databáze a všech komunikačních nástrojů
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat o jejich kopii
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů